About Us
             TMD TOOLS CO.,LTD เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแปรรูปโลหะครบวงจร โดยมีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ผลิต Precision Products, Precision Components Parts, Automotive Parts, Agriculture & Machinery Parts, Electrical Parts, Cutting Tools and Jig & Fixture            จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 10 ปี ทำให้เราเล็งเห็นถึงความจำเป็นและความต้องการของลูกค้ที่ต้องการซื้อสินค้าที่เที่ยงตรงและมีความแม่นยำสูงที่หลากหลายรูปแบบทั้งที่ผลิตตาม Drawing ของลูกค้าหรือให้ทางบริษัทเป็นผู้ออกแบบให้ก็ตาม         
      TMD TOOLS CO.,LTD เรามีวิศวกร และทีมงานบริหารที่มีความชำนาญการเฉพาะด้านรายสาขา และมีเครื่องจักรกลในการผลิตสินค้ามีเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและการบริการที่ฉับไว เราขอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จัดจำหน่ายและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า                 ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่สนใจ ในการบริการของเรา ขอขอบพระคุณและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุนทางบริษัทฯของเรามาโดยตลอด และเราขอให้คำมั่นในการควบคุมดูแลสินค้าให้ได้คุณภาพดี ให้เหมาะสมกับที่ทุกๆท่านให้ความไว้วางใจและเลือกให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำการค้าร่วมกันกับท่าน 

  |  
Powered by Webiz!
tmdtools
tmdtools
tmdtools.co.th
18309
16037
18 พฤษภาคม 2015
20 พฤศจิกายน 2018

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@bizshop.asia

@bizshop.asia

@tmdtools.co.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว